توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی به پایان رسید

با تشکر از حضور همه اساتید و پژوهشگران شرکت کننده که تمامی کاستی های این سمینار را با صبوری تحمل کردند 

به امید دیدار شما در مجامع علمی دیگر

  یکشنبه, 03 بهمن 1400  
اخبار سمینار
برگزار کنندگان
مجوزISC

کد اختصاصی همایش
00201-90559