توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
یازدهمین سمینار هندسه و توپولوژی به پایان رسید

با تشکر از حضور همه اساتید و پژوهشگران شرکت کننده که تمامی کاستی های این سمینار را با صبوری تحمل کردند 

به امید دیدار شما در مجامع علمی دیگر

  شنبه, 07 خرداد 1401